За да се отворат документите кликнете на линковите подолу.

1. Јавен повик до акционерите за 2020 година
2. Програма за работа на друштвото за 2020 година
3. Годишен извештај за 2019 година
4. Финансиски извештај за 2019 и извештај на ревизорите
5. Одлуки од Собрание на Акционери
6. Записник од Собрание на Акционери