За да се отворат документите кликнете на линковите подолу.

1. Јавен повик до акционерите за 2018 година
2.Програма за работа на друштвото за 2018 година
3. Годишен извештај за 2017 година
4. Финансиски извештај за 2017 и извештај на ревизорите
5. Одлука за годишниот извештај за 2017
6. Записник од Собрание за 2017