За да се отворат документите кликнете на линковите подолу.

1. Јавен повик до акционерите за 2019 година
2.Програма за работа на друштвото за 2019 година
3. Годишен извештај за 2018 година
4. Финансиски извештај за 2018 и извештај на ревизорите
5. Одлуки од Собрание на Акционери
6. Записник од Собрание на Акционери